Protecció de dades

AVIS LEGAL

Objecte Social

L’objectiu bàsic del CLUB DE TENNIS MALGRAT és el foment, el desenvolupament i  la pràctica de la activitat física i esportiva.

Identificació

En compliment amb el deure de informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònics, les dades aquí consignades corresponen a la entitat titular de la Web: www.tennismalgrat.com

 

Denominació Social: CLUB TENNIS MALGRAT

  1. : AV. COSTA BRAVA, s/n – 08490 – MALGRAT DE MAR.

Telèfon: 937654058, e-mail: info@tennismalgrat.com

CIF: G08679854

CLUB TENNIS MALGRAT amb CIF G08679854 és el titular de la pàgina web i es troba inscrita en el Registre d’ Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements compresos en  aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen al CLUB TENNIS MALGRAT i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat Intel·lectual i Industrial. Resta expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i  per escrit del CLUB TENNIS MALGRAT

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels esmentats drets per part del CLUB TENNIS MALGRAT excepte que s’expressi el contrari.

Condicions de l’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulin l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació envers les nostres activitats esportives.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a la seva utilització amb propòsits comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

CLUB TENNIS MALGRAT, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar-se de l’esmentada utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web como l’ús que pugui fer-se de la informació que hi ha és d’exclusiva responsabilitat de qui ho faci.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publiqui en aquesta Web amb  finalitat o efectes il·lícits o lesius, a no malmetre o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra  acció que pugui ser contraria al contingut d’aquest Avís Legal.

CLUB TENNIS MALGRAT, es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

CLUB TENNIS MALGRAT, no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades en l’accés d’aquest lloc Web, car hi posarà tots els esforços per tal d’evitar-los.  

 

Política de Protecció de Dades

 

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016, en relació a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada a través de  les nostres activitats.

 

Mitjançant l’enviament de correus electrònics o de qualsevol altre mena de sol·licitud  d’informació enviada CLUB TENNIS MALGRAT, l’interessat dona el seu consentiment exprés pel tractament de les dades personals, per tal de rebre comunicacions comercials envers els serveis del CLUB TENNIS MALGRAT.

 

En cap cas CLUB TENNIS MALGRAT, utilitzarà les dades personals dels interessats per a fins diferents dels anteriorment esmentats, ni els comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme els requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Per tal de mantenir-lo informat envers novetats, promocions o nous serveis, les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant, en qualsevol moment,  vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades  personals, i a la seva rectificació o supressió. Així com, limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): CLUB TENNIS MALGRAT, AV. COSTA BRAVA, s/n - 08490 (MALGRAT DE MAR) – www.tennismalgrat.com – Tel. 937654058.

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

 

CLUB TENNIS MALGRAT recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei.

També els informa que existeixen programes informàtics par acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

 

Cookies

 

Aquesta Web pot utilitzar “cookies” d’ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.

Les “cookies” que pot utilitzar aquest lloc Web són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen a l’ordenador amb l’única finalitat de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la xarxa, d’acord amb el que s’ha establert a l’article  22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).

L’usuari te la possibilitat d’impedir la instal·lació de “cookies” en el seu disc dur, configurar el seu navegador per tal de ser informat abans que les “cookies” s’emmagatzemin en el seu ordinador o per a eliminar les que s’hagin instal·lat. L’usuari pot configurar el seu navegador per tal d’especificar les “cookies” que puguin ser acceptades i les que no, pot també acceptar “cookies” de sessió, de forma que s’eliminin quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les “cookies” individualment.

Malgrat li advertim que el fet de no acceptar les “cookies” del nostre lloc Web podrà suposar la impossibilitat o una important limitació per a que puguem donar-li els nostres serveis.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per si vol ampliar la informació envers la gestió de les “cookies”.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades pel CLUB TENNIS MALGRAT, per això, CLUB TENNIS MALGRAT, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se como a conseqüència d’allò disposat en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i  compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre  desafur que pugues correspondre-li.

En qualsevol cas, dintre de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un desafur en concret, l’usuari renuncia expressament al desafur que pugues correspondre-li i es sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

- - - - - - - - - - - - -

 

 

Protecció de dades

AVÍS LEGAL

Objecte Social

L’objectiu bàsic del CLUB DE TENNIS MALGRAT és el foment, el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física i esportiva.

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de la Web:

 

Denominació Social: CLUB TENNIS MALGRAT

  1. : AV. COSTA BRAVA, s/n – 08490 – MALGRAT DE MAR.

Telèfon: 937654058, e-mail: info@tennismalgrat.com

CIF: G08679854

CLUB TENNIS MALGRAT amb CIF G08679854 és el titular de la pàgina web i es troba inscrita en el Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat dels elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen al CLUB TENNIS MALGRAT i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals envers la propietat Intel·lectual i Industrial. Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest lloc Web i de qualsevol dels seus continguts sense el permís exprés i per escrit de CLUB TENNIS MALGRAT

L’accés al lloc web no implica cap mena de renúncia, transmissió, llicència o cessió dels esmentats per part de CLUB TENNIS MALGRAT excepte que s’estableixi expressament el contrari.

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulin l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació envers les nostres activitats esportives.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest lloc Web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

CLUB TENNIS MALGRAT, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pugues derivar-se de l’esmentada utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web como l’ús que es pugui fer de la informació compresa en la mateixa és d’exclusiva responsabilitat del qui ho faci.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es publica en aquesta Web amb destí o efectes il·lícits o lesius, a no malmetre o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contraria al contingut d’aquest Avís Legal.

CLUB TENNIS MALGRAT, es reserva el dret a modificar els continguts de la oferta comercial dels serveis quan ho cregui oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

CLUB TENNIS MALGRAT, no pot assegurar la inexistència de interrupcions o errades en l’accés a aquest lloc Web, malgrat posarà els seu més grans esforços  per evitar-los.

 

Política de Protecció de Dades

 

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL del 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i de la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades per vostè seran tractades amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre les nostres activitats.

 

Mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altra mena de sol·licitud de informació enviada CLUB TENNIS MALGRAT, l’interessat dóna el seu consentiment exprés pel tractament de les seves dades personals, per tal de rebre comunicacions comercials envers els serveis de CLUB TENNIS MALGRAT.

 

En cap cas CLUB TENNIS MALGRAT, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anteriorment esmentades, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

Per tal de mantenir-lo informat sobre novetats, promocions o nous serveis, les seves dades personals es conservaran en els nostres registres durant un període de tres anys. No obstant, en qualsevol moment vostè pot sol·licitar l’accés a les seves dades personals, i a la seva rectificació o supressió. Així com, a limitar el seu tractament, o directament oposar-se al tractament, o exercir el dret a la portabilitat dels mateixos.

També li informem del seu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets.

Identitat del responsable (contacte): CLUB TENNIS MALGRAT, AV. COSTA BRAVA, s/n - 08490 (MALGRAT DE MAR) – www.tennismalgrat.com – Tel. 937654058.

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

 

Queda prohibit l’accés i l’ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

CLUB TENNIS MALGRAT recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per a sol·licitar algun servei.

 

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

 

Cookies

 

Aquesta Web pot utilitzar “cookies” d’ús intern imprescindibles per a la prestació dels serveis sol·licitats pels usuaris i necessàries per a la navegació.

Les “cookies” que poden utilitzar aquest lloc Web són petites quantitats de informació que s’emmagatzemen a l’ordinador amb l’única finalitat de gestionar l’autenticació dels usuaris, la prestació dels serveis sol·licitats i efectuar la transmissió de comunicacions per la xarxa, d’acord amb el que s’ha establert a l’article 22 de la Llei 34/2012 de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI).

L’usuari te la possibilitat d’impedir la instal·lació de “cookies” en el seu disc dur, configurar el seu navegador per tal de ser informat abans que les “cookies” s’emmagatzemin en el seu ordinador o per a eliminar les que s’hagin instal·lat. L’usuari pot configurar el seu navegador per especificar les “cookies” que puguin ser acceptades i les que no, pot també acceptar “cookies” de sessió, de forma que s’eliminen quan es tanqui el navegador i pot, en qualsevol moment, veure i esborrar les “cookies” individualment.

Malgrat li advertim que el fet de no acceptar les “cookies” del nostre lloc Web podrà suposar l’impossibilitat o una important limitació perquè puguem donar-li els nostres serveis.

Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador si vol ampliar la informació sobre la gestió de les “cookies”.

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que pot trobar en aquesta Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són operades ni controlades per CLUB TENNIS MALGRAT, per això, CLUB TENNIS MALGRAT, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni estan coberts pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per a la resolució de les controvèrsies que es poguessin derivar como conseqüència del que s’ha disposat en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renuncia expressament a qualsevol altre desafur que pugues correspondre-li.

En qualsevol cas, dintre de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un desafur en concret, l’usuari renuncia expressament al desafur que pugues correspondre-li i es sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.

- - - - - - - - - - - - -

Segons la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la present web seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999 i normativa de desenvolupament. Les dades facilitades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de CLUB NAUTICO TENIS MALGRAT el tractament del qual té com a finalitat atendre les sol·licituds d’informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com a gestionar les comunicacions de l’empresa i de l’enviament d’informació.

Amb l’ús del formulari de contacte o l’enviament de correu electrònic, l’usuari consent i accepta de forma expressa el tractament de les dades en la forma indicada, així com l’enviament posterior d’informació comercial d’interès sobre els nostres productes i serveis.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació adreçant-se per escrit a la Direcció de CLUB NAUTICO TENIS MALGRAT a : Avda. Costa Brava, s/n 08380-Malgrat de Mar o per correu electrònic a info@tennismalgrat.com adjuntant en qualsevol cas fotocòpia del seu DNI.

Consentiment comunicacions comercials

Dono el meu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials posteriors de CLUB NAUTICO TENIS MALGRAT, per correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació ofimàtics, tal com estableix la Llei LSSI/CE 34/2002.

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic a l'adreça info@laempresa.com , indicant la paraula BAIXA.

Avís legal

AVISO LEGAL

 

 

Objeto Social

El objetivo básico del CLUB DE TENNIS MALGRAT es el fomento, el desarrollo y la práctica de la actividad física y deportiva.

Identificación

 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, los datos aquí consignados corresponden a la entidad titular de la Web: www.tennismalgrat.com  

 

Denominación Social: CLUB TENNIS MALGRAT

Domicilio: AV. COSTA BRAVA, s/n –  08490 – MALGRAT DE MAR.  

Teléfono: 937654058, e-mailinfo@tennismalgrat.com

CIF: G08679854

 

CLUB TENNIS MALGRAT con CIF G08679854 es el titular de la página web y se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Generalitat de Cataluña.

 

Propiedad intelectual e industrial

Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos en esta Web, incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a CLUB TENNIS MALGRAT y se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso y por escrito de CLUB TENNIS MALGRAT

 

El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de dichos derechos por parte de CLUB TENNIS MALGRAT salvo que se establezca expresamente lo contrario.

 

Condiciones de uso

El acceso a este sitio Web implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas que regulan el acceso y la utilización del mismo con el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestras actividades deportivas.

 

Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web para su utilización con fines comerciales o para su distribución, transformación o comunicación.

CLUB TENNIS MALGRAT, no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información.

 

Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma  es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

 

El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la información y a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal.

 

CLUB TENNIS MALGRAT, se reserva el derecho a modificar los contenidos de la oferta comercial de los servicios cuando lo estime oportuno y a mantener su contenido actualizado.

 

CLUB TENNIS MALGRAT, no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio Web, aunque pondrá sus mayores esfuerzos para evitarlos.

 

 

Política de Protección de Datos

 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL  CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y su normativa de desarrollo, se le informa  que los datos personales facilitados por usted serán tratados con la finalidad de facilitarle la información solicitada acerca de nuestras actividades.

 

Mediante el envío de correos electrónicos o cualquier otro tipo de solicitud de información remitida CLUB TENNIS MALGRAT, el interesado presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, para recibir comunicaciones comerciales sobre los servicios de CLUB TENNIS MALGRAT. 

 

En ningún caso CLUB TENNIS MALGRAT, utilizará los datos personales de los interesados para fines distintos de los anteriormente mencionados, ni los comunicará a terceros sin el consentimiento previo y expreso del afectado, y se compromete a guardar el debido secreto profesional y a establecer las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la información conforme a los requerimientos que establece el mencionado Reglamento.

Para mantenerle informado sobre novedades, promociones o nuevos servicios, sus datos personales se conservarán en nuestros registros durante un periodo de tres años. No obstante, en cualquier momento usted puede solicitar el acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión. Así como, limitar su tratamiento, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos.

También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están respetando sus derechos.

Identidad del responsable (contacto): CLUB TENNIS MALGRAT, AV. COSTA BRAVA, s/n - 08490 (MALGRAT DE MAR) – www.tennismalgrat.com – Tel. 937654058.

Política de protección de menores

 

Quien facilita los datos a través de los formularios de esta Web y acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de 14 años.

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 14 años de edad.

 

CLUB TENNIS MALGRAT recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para solicitar algún servicio.

 

También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos.

 

Cookies

 

Esta Web puede utilizar “cookies” de uso interno imprescindibles para la prestación de los servicios solicitados por los usuarios y necesarias para la navegación.

Las “cookies” que puede utilizar este sitio Web son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el ordenador con el único fin de gestionar la autenticación de los usuarios, la prestación de los servicios solicitados y efectuar la transmisión de comunicaciones por la Red, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22  de la Ley 34/2012 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

El usuario tiene la posibilidad de impedir la instalación de “cookies” en su disco duro, configurar su navegador para ser informado antes de que las “cookies” se almacenen en su ordenador o para eliminar las que se hayan instalado. El usuario puede configurar su navegador para especificar las “cookies” que pueden ser aceptadas y las que no, puede también aceptar “cookies” de sesión, de forma que se eliminen cuando se cierre el navegador y puede, en cualquier momento, ver y borrar las “cookies” individualmente.

Aunque le advertimos que el hecho de no aceptar las “cookies” de nuestro sitio Web podrá suponer la imposibilidad o una importante limitación para que podamos prestarle nuestros servicios.

Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador si quiere ampliar la información sobre la gestión de las “cookies”.

 

Enlaces a otras Webs

Los enlaces (links) que puede encontrar en esta Web son un servicio a los usuarios. Estas páginas no son operadas ni controladas por CLUB TENNIS MALGRAT, por ello, CLUB TENNIS MALGRAT, no se hace responsable de los contenidos de esos sitios Web ni están cubiertos por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Webs deberá tener en cuenta que sus políticas de privacidad pueden ser diferentes a la nuestra.

Legislación aplicable y competencia jurisdiccional

El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación.

 

Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo dispuesto en las presentes disposiciones y sobre su interpretación, aplicación y cumplimiento. El usuario, en virtud de la aceptación de las condiciones recogidas en este Aviso Legal, renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

 

En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese someterse a un fuero en concreto, el usuario renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle y se somete voluntariamente a la  jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

- - - - - - - - - - - - -

Protecció de dades

AVISO LEGAL

 

 

Objeto Social

El objetivo básico del CLUB DE TENNIS MALGRAT es el fomento, el desarrollo y la práctica de la actividad física y deportiva.

Identificación

 

En cumplimiento con el deber de información recogido en artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, los datos aquí consignados corresponden a la entidad titular de la Web: www.tennismalgrat.com  

 

Denominación Social: CLUB TENNIS MALGRAT

Domicilio: AV. COSTA BRAVA, s/n –  08490 – MALGRAT DE MAR.  

Teléfono: 937654058, e-mailinfo@tennismalgrat.com

CIF: G08679854

 

CLUB TENNIS MALGRAT con CIF G08679854 es el titular de la página web y se encuentra inscrita en el Registro de Entidades Deportivas de la Generalitat de Cataluña.

 

Propiedad intelectual e industrial

Todos los derechos de Propiedad Industrial e Intelectual de la totalidad de elementos contenidos en esta Web, incluidas las marcas comerciales, formatos, diseños gráficos, textos, imágenes y documentos, pertenecen a CLUB TENNIS MALGRAT y se encuentran protegidos por las leyes españolas e internacionales sobre propiedad Intelectual e Industrial. Queda expresamente prohibida la reproducción total o parcial de este sitio Web y de cualquiera de sus contenidos sin el permiso expreso y por escrito de CLUB TENNIS MALGRAT

 

El acceso al sitio web no implica ningún tipo de renuncia, transmisión, licencia o cesión de dichos derechos por parte de CLUB TENNIS MALGRAT salvo que se establezca expresamente lo contrario.

 

Condiciones de uso

El acceso a este sitio Web implica la aceptación de estas condiciones de uso sin reservas que regulan el acceso y la utilización del mismo con el fin de poner a disposición de los usuarios información sobre nuestras actividades deportivas.

 

Se prohíbe expresamente la utilización de los contenidos de este sitio Web para su utilización con fines comerciales o para su distribución, transformación o comunicación.

CLUB TENNIS MALGRAT, no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicha utilización o uso de la información.

 

Tanto el acceso a esta Web como el uso que pueda hacerse de la información contenida en la misma  es de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza.

 

El usuario se obliga a no utilizar la información que se publica en esta Web con fines o efectos ilícitos o lesivos, a no dañar o inutilizar la información y a no realizar cualquier otra acción que puedan ser contraria al contenido de este Aviso Legal.

 

CLUB TENNIS MALGRAT, se reserva el derecho a modificar los contenidos de la oferta comercial de los servicios cuando lo estime oportuno y a mantener su contenido actualizado.

 

CLUB TENNIS MALGRAT, no puede asegurar la inexistencia de interrupciones o errores en el acceso a este sitio Web, aunque pondrá sus mayores esfuerzos para evitarlos.

 

 

Política de Protección de Datos

 

En cumplimiento del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL  CONSEJO de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y su normativa de desarrollo, se le informa  que los datos personales facilitados por usted serán tratados con la finalidad de facilitarle la información solicitada acerca de nuestras actividades.

 

Mediante el envío de correos electrónicos o cualquier otro tipo de solicitud de información remitida CLUB TENNIS MALGRAT, el interesado presta su consentimiento expreso para el tratamiento de sus datos personales, para recibir comunicaciones comerciales sobre los servicios de CLUB TENNIS MALGRAT. 

 

En ningún caso CLUB TENNIS MALGRAT, utilizará los datos personales de los interesados para fines distintos de los anteriormente mencionados, ni los comunicará a terceros sin el consentimiento previo y expreso del afectado, y se compromete a guardar el debido secreto profesional y a establecer las medidas técnicas y organizativas necesarias para salvaguardar la información conforme a los requerimientos que establece el mencionado Reglamento.

Para mantenerle informado sobre novedades, promociones o nuevos servicios, sus datos personales se conservarán en nuestros registros durante un periodo de tres años. No obstante, en cualquier momento usted puede solicitar el acceso a sus datos personales, y su rectificación o supresión. Así como, limitar su tratamiento, o directamente oponerse al tratamiento, o ejercer el derecho a la portabilidad de los mismos.

También le informamos de su derecho a presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, si considera que en el tratamiento de sus datos no se están respetando sus derechos.

Identidad del responsable (contacto): CLUB TENNIS MALGRAT, AV. COSTA BRAVA, s/n - 08490 (MALGRAT DE MAR) – www.tennismalgrat.com – Tel. 937654058.

Política de protección de menores

 

Quien facilita los datos a través de los formularios de esta Web y acepta su tratamiento declara formalmente ser mayor de 14 años.

Queda prohibido el acceso y uso del portal a los menores de 14 años de edad.

 

CLUB TENNIS MALGRAT recuerda a las personas mayores de edad que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva responsabilidad si algún menor incorpora sus datos para solicitar algún servicio.

 

También les informa que existen programas informáticos para acotar la navegación mediante el filtro o bloqueo a determinados contenidos.

 

Cookies

 

Esta Web puede utilizar “cookies” de uso interno imprescindibles para la prestación de los servicios solicitados por los usuarios y necesarias para la navegación.

Las “cookies” que puede utilizar este sitio Web son pequeñas cantidades de información que se almacenan en el ordenador con el único fin de gestionar la autenticación de los usuarios, la prestación de los servicios solicitados y efectuar la transmisión de comunicaciones por la Red, de acuerdo con lo establecido en el artículo 22  de la Ley 34/2012 de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI).

El usuario tiene la posibilidad de impedir la instalación de “cookies” en su disco duro, configurar su navegador para ser informado antes de que las “cookies” se almacenen en su ordenador o para eliminar las que se hayan instalado. El usuario puede configurar su navegador para especificar las “cookies” que pueden ser aceptadas y las que no, puede también aceptar “cookies” de sesión, de forma que se eliminen cuando se cierre el navegador y puede, en cualquier momento, ver y borrar las “cookies” individualmente.

Aunque le advertimos que el hecho de no aceptar las “cookies” de nuestro sitio Web podrá suponer la imposibilidad o una importante limitación para que podamos prestarle nuestros servicios.

Por favor, consulte las instrucciones y manuales de su navegador si quiere ampliar la información sobre la gestión de las “cookies”.

 

Enlaces a otras Webs

Los enlaces (links) que puede encontrar en esta Web son un servicio a los usuarios. Estas páginas no son operadas ni controladas por CLUB TENNIS MALGRAT, por ello, CLUB TENNIS MALGRAT, no se hace responsable de los contenidos de esos sitios Web ni están cubiertos por el presente Aviso Legal. Si accede a estas páginas Webs deberá tener en cuenta que sus políticas de privacidad pueden ser diferentes a la nuestra.

Legislación aplicable y competencia jurisdiccional

El presente Aviso Legal se rige por la normativa española vigente que le es de aplicación.

 

Para la resolución de las controversias que pudieran derivarse como consecuencia de lo dispuesto en las presentes disposiciones y sobre su interpretación, aplicación y cumplimiento. El usuario, en virtud de la aceptación de las condiciones recogidas en este Aviso Legal, renuncia expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle.

 

En cualquier caso, dentro de la jurisdicción española, si la legislación permitiese someterse a un fuero en concreto, el usuario renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle y se somete voluntariamente a la  jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Barcelona.

- - - - - - - - - - - - -

Segons la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa a l’usuari que les dades personals facilitades a través de la present web seran tractades d’acord amb la Llei 15/1999 i normativa de desenvolupament. Les dades facilitades passaran a formar part d’un fitxer responsabilitat de CLUB NAUTICO TENIS MALGRAT el tractament del qual té com a finalitat atendre les sol·licituds d’informació i qualsevol altra qüestió que es plantegi, així com gestionar les comunicacions de l’empresa i l’enviament d’informació.

Amb l’ús del formulari de contacte o l’enviament de correu electrònic, l’usuari consenteix i accepta de forma expressa el tractament de les dades en la forma indicada, així com l’enviament posterior d’informació comercial d’interès sobre els nostres productes i serveis.

L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel•lació adreçant-se per escrit a la Direcció de CLUB NAUTICO TENIS MALGRAT a : Avda. Costa Brava, s/n 08380-Malgrat de Mar o per correu electrònic a 
info@tennismalgrat.com  adjuntant el qualsevol cas fotocòpia del seu DNI.

Consentiment comunicacions comercials

Dono el meu consentiment exprés per rebre comunicacions comercials posteriors de CLUB NAUTICO TENIS MALGRAT, per correu electrònic, SMS i altres mitjans de comunicació ofimàtics, tal com estableix la Llei LSSI/CE 34/2002.

Si vol deixar de rebre publicitat o informacions comercials pot revocar el seu consentiment enviant un correu electrònic a l'adreça info@laempresa.com ,  indicant la paraula BAIXA.
 

Aquest espai web utiliza cookies pròpies i de tercers per tal de millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l'anàlisis de la seva navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí

Accepto
Top